Rodzaje ogniw fotowoltaicznychMateriał: krzemowe ogniwa fotowoltaiczne monokrystaliczne

Monokrystaliczne ogniwa fotowoltaiczne krzemu są najstarszą formą ogniw fotowoltaicznych i mają najwyższą wydajność konwersji wśród wszystkich komercyjnych ogniw fotowoltaicznych już dziś, ale wymagają one cienkie plasterki krzemu o wysokiej czystości. Oni potrzebują energii i inwestycji kapitałowych monokryształów krzemu do produkcji, co poprawia jej cenę.

Polikrystaliczne ogniwa fotowoltaiczne krzemu

Ogniwa fotowoltaiczne krzemu Polikrystaliczne: Materiał

Podczas gdy ich wydajność konwersji ciepła spełnia komórek monokrystalicznych, że są niedrogie, a tym samym są obecne nurtu.

Ogniwa fotowoltaiczne krzemu cienkowarstwowe

Są komórki fotoelektryczne wytworzone depositioning folii krzemu na podłoże szklane. Podczas gdy koszt jest utrzymywana na niskim poziomie, ponieważ mniej krzemu jest używany w stosunku do krystalicznych typu konwersja jest mniej efektywne niż krystaliczne typów. Jednak wydajność może być poprawiona przez kilka warstw komórek i wytwarzania energii z każdym (multijunction); coś, co można zrobić tylko przy użyciu typów cienkowarstwowych.